Så väljer du rätt LMS

LMS eller Learning Management System som denna förkortning står för är en digital plattform eller en SaaS-lösning som utvecklats för att skapa, administrera, organisera och distribuera utbildningar. Genom ett LMS kan du effektivt hantera alla utbildningsaktiviteter inom din organisation från en central plats. Detta omfattar en mängd olika typer av utbildningar, såsom e-kurser och schemalagda live-sessioner, både i klassrumsmiljö och online.

Det som ett Learning Management System har som syfte är att förenkla hanteringen av utbildningsprogram, vilket kan innefatta allt från introduktion av nya medarbetare (onboarding) och kontinuerlig kompetensutveckling till att säkerställa efterlevnad av regelverk och certifieringsprocesser. Du har även nytta av den för extern utbildning, där organisationen erbjuder utbildningar till externa målgrupper.

Om du är ute efter bästa lärplattformen så kan det vara bra att fundera på vad du vill ha ut av systemet och hur det ska användas inom just din organisation.

Vad är fördelarna med ett LMS?

Användningen av ett Learning Management System (LMS) kan ha en betydande inverkan på organisationens förmåga att uppnå sina mål. En kompetent arbetsstyrka är avgörande för att säkerställa positiva resultat oavsett vilka affärsmål som ställs upp.

Oavsett vilka specifika mål organisationen har finns det flera generella fördelar med att investera i ett LMS. En av dessa fördelar är förmågan att skalbara utbildningsinsatser, vilket resulterar i minskade kostnader och en mer effektiv användning av resurserna som är kopplade till utbildningsverksamheten.

Hitta ett system som passar din verksamhet

För att du ska kunna hitta ett LMS som passar din verksamhet eller organisation, så finns det en del saker du kan fundera på eller göra. Det är inte fel att först utvärdera vad ni har för utbildningsstrategi i dag samt hur era behov ser ut i framtiden. Sedan kan det också vara bra att involvera ditt L&D-team så väl som de som ska använda systemet i framtiden. Det så att alla kan hantera det på ett bra sätt.

Att välja leverantör av LMS är även det viktigt, så att de kan ge dig exakt vad det är du behöver inom din organisation. Se också till så att det LMS du väljer kan integreras så väl som uppdateras.